شماره‌ی ثبت100304
نام سندSQL سرور 2000در 21روز ن.1
مؤلفووي ماير- ساوتل
مترجمپريسا گوهري
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتCD
قیـمت