شماره‌ی ثبت100293
نام سندراهنماي اي ويوز 7 در اقتصاد سنجي ن.1
مؤلفمهرگان - رضائي
مترجم
موضوع اصلیاقتصاد
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتcd
قیـمت