شماره‌ی ثبت100260
نام سندآموزش كاربردي نرم افزارهاي مهندسي صنايع و مديريت
مؤلفايزد بخش
مترجم
موضوع اصلی
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتCD
قیـمت