شماره‌ی ثبت100257
نام سندNET 4.0 , 4.5 برنامه نويس وظيفه اي در
مؤلفعمراني
مترجم
موضوع اصلی
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتCD
قیـمت