شماره‌ی ثبت100256
نام سندC#.NET اصول پايه برنامه نويسي با
مؤلفمقدسي - محقق كيا
مترجم
موضوع اصلی
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتCD
قیـمت