شماره‌ی ثبت100248
نام سندمباني برنامه نويسي كامپيوتر ن.2
مؤلفانتشارات سپاهان
مترجم
موضوع اصلیمهندسي صنايع
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتCD
قیـمت