شماره‌ی ثبت100246
نام سندLINGO 8.0 9.0 10.0 به همراه چند تمرين برگزيده
مؤلفمرادي نژاد - همتا
مترجم
موضوع اصلی
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتCD
قیـمت