شماره‌ی ثبت100232
نام سندراهنماي كاربردي عيب يابي تعمير و نگهداري لپ تاپ
مؤلفجواد واحد احمديان
مترجم
موضوع اصلی
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتCD
قیـمت