شماره‌ی ثبت100227
نام سندandroid مرجع كامل برنامه نويسي
مؤلفخوش رفتار - ميرزايي
مترجم
موضوع اصلی
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتcd
قیـمت