شماره‌ی ثبت100222
نام سندauto cad 2012 راهنماي جامع اتو كد
مؤلفحيدري مقدم
مترجم
موضوع اصلی
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتcd
قیـمت