شماره‌ی ثبت100219
نام سندبهينه سازي به روش كلوني مورچگان ن.2
مؤلفدوريگو
مترجمصالحان
موضوع اصلی
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ3
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتcd
قیـمت