شماره‌ی ثبت100215
نام سندphp5 زبان برنامه نويسي ن.1
مؤلفمحمد مصدري
مترجم
موضوع اصلی
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتcd
قیـمت