شماره‌ی ثبت100209
نام سنداموزش مباني كامپيوتر و برنامه نويسي به زبان C++
مؤلفانتشارات ناقوس
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتCD
قیـمت