شماره‌ی ثبت100204
نام سنددوره خود آموز مقاومت مصالح ن.2
مؤلفزارع پور
مترجم
موضوع اصلی
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتcd
قیـمت