شماره‌ی ثبت100198
نام سندمباني فيزيك ج2 الكتريسيته و مغناطيس
مؤلفهاليدي رزنيكواكر
مترجمجليليان نصرتي - عابديني
موضوع اصلیفيزيك
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتcd
قیـمت