شماره‌ی ثبت100196
نام سندتحليل پوششي داده ها مدل ها و كاربردها
مؤلفامير كبير
مترجمسيد علي مير حسيني
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتCD
قیـمت