شماره‌ی ثبت100194
نام سندتحقيق در عمليات
مؤلفارشد سپاهان
مترجم
موضوع اصلیتحقيق در عمليات
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتCD
قیـمت