شماره‌ی ثبت100193
نام سندمرجع كامل پايگاه داده SQL SERVER 2005
مؤلفناقوس
مترجمحامد زندي
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتCD
قیـمت