شماره‌ی ثبت100191
نام سندمهندسي كيفيت به كمك minitab
مؤلفمركز آموزش و تحقيقات
مترجم
موضوع اصلیمهندسي صنايع
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتcd
قیـمت