شماره‌ی ثبت100189
نام سندمرجع راهبردي proteus 7.7 ن.1
مؤلفسلمان پور - كشاورز
مترجم
موضوع اصلیمهندسي صنايع
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتcd
قیـمت