شماره‌ی ثبت100168
نام سندsolidworks 2011 ن.1
مؤلفكتاب پايتخت
مترجمخسروداد- اجلي فرهادپور
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتcd
قیـمت