شماره‌ی ثبت100164
نام سندEXCEL كليد جدول نمودار و ابزار گرافيكي ن.2
مؤلفمحمد تقي مروج
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتCD
قیـمت