شماره‌ی ثبت100156
نام سندRECOVERY كليد بازيابي اطلاعات ن.2
مؤلفشكري - خليلي
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ3
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتCD
قیـمت