شماره‌ی ثبت100154
نام سندGOOGLE كليد سرويس هاي گوگل ن.3
مؤلفصادقي - خليلي
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ3
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتCD
قیـمت