شماره‌ی ثبت100144
نام سندWEBBUILDER كليد طراحي سايت نرم افزار ن.3
مؤلفاحمد محمدعلي زاده
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ3
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتCD
قیـمت