شماره‌ی ثبت100107
نام سندقطعات و مدارهاي الكترونيك
مؤلفنشلسكسي
مترجمعباس زاد حسين گنجي
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتcd
قیـمت