شماره‌ی ثبت100105
نام سندmatlab آناليز مكانيزم ها و ربات ها با
مؤلفمارگيتو
مترجمشاه حسيني -زين العابديني
موضوع اصلی
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتcd
قیـمت