شماره‌ی ثبت100100
نام سندمروري بر شبيه ساز هاي شبكه ن.1
مؤلفرحماني.عارف نسب.صابري
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتcd
قیـمت