شماره‌ی ثبت100093
نام سندتشريح كامل مسائل حساب ديفرانسيل و انتگرال توماس ن.1
مؤلفآرديس.بورزيلينو.بوكانان
مترجمعامل محرابي - اسكئي
موضوع اصلیرياضي
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتcd
قیـمت