شماره‌ی ثبت100088
نام سندمرجع كامل نرم افزار شبيه ساز PROTEUS ن.2
مؤلفزارعي- نيل كار
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتCD
قیـمت