شماره‌ی ثبت100086
نام سندميكرو كنترلرهاي خانواده 8051
مؤلفاسكات مكنزي
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتcd
قیـمت