شماره‌ی ثبت100079
نام سنداصول و مباني شبكه ن.1
مؤلفگروه مهندسي پژوهشي ساحر
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتcd
قیـمت