شماره‌ی ثبت100076
نام سندطراحي vlsi ديجيتال ن.2
مؤلفصاحب الزماني - صفايي - فتحي
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتcd
قیـمت