شماره‌ی ثبت100073
نام سندvhdl مقدماتي از شبيه سازي تا سنتز ن.1
مؤلفيالامانچي
مترجمنكويي -زعمري
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتcd
قیـمت