شماره‌ی ثبت100071
نام سندطراحي و پياده سازي سيستم هاي عامل ن.1
مؤلفتنن باوم - وودهال
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتcd
قیـمت