شماره‌ی ثبت100069
نام سندمرجع كامل الگوهاي شمعي در بازارهاي سرمايه
مؤلفعلي محمدي
مترجم
موضوع اصلیاقتصاد
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتcd
قیـمت