شماره‌ی ثبت100068
نام سندحسابداري مسئول حقوق و دستمزد ن.2
مؤلفروزبهاني
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتcd
قیـمت