شماره‌ی ثبت100063
نام سندAVR ميكرو كنترلر ن.1
مؤلفعبدالرحمن حيدري
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتcd
قیـمت