شماره‌ی ثبت100062
نام سندتشريح مسائل طراحي ديجيتال ن.2
مؤلفموريس مانو
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتcd
قیـمت