شماره‌ی ثبت100060
نام سندتشريح مسائل ماشينهاي الكتريكي ن.2
مؤلففيتز جرالد -كينگلسكي اومانز
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتcd
قیـمت