شماره‌ی ثبت100058
نام سندبرق صنعتي پيشرفته كاپا 4 2 ن.2
مؤلفبهروز احمدي
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتcd
قیـمت