شماره‌ی ثبت100054
نام سندراهنماي عيب يابي و تعمير لپ تاپ
مؤلفجواد واحد احمديان
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتcd
قیـمت