شماره‌ی ثبت100053
نام سندچگونه كامپيوتر خود را عيب يابي كنيم
مؤلفحسن رحيمي سنا
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتcd
قیـمت