شماره‌ی ثبت100051
نام سندآناليز مكانيزمها و رباتها با متلب matlab
مؤلفمار گيتو . دن بي
مترجم- شاه حسيني -زين العابديني
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتcd
قیـمت