شماره‌ی ثبت100039
نام سندتشريح مسائل ماشينهاي الكتريكي ن.1
مؤلففيتز جرالد - كينگسلي - اومانز
مترجمشهرآب
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتcd
قیـمت