شماره‌ی ثبت100032
نام سندتشريح مسائل طراحي ديجيتال ن.1
مؤلفموريس مانو
مترجمسيد رضي ارومچيان
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتcd
قیـمت