شماره‌ی ثبت100030
نام سندطراحي ديجيتال مدار منطقي ن.2
مؤلفموريس مانو
مترجمسيد رضي - ارومچيان
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ3
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتcd
قیـمت