شماره‌ی ثبت100004
نام سندلغتنامه آكسفورد ج 1و 2 ن.2
مؤلفآكسفورد
مترجم
موضوع اصلیزبان
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتM
قیـمت