شماره‌ی ثبت100010
نام سندپردازش تصاوير ديجيتال با استفاده از نرم افزار متلب
مؤلفسيد ايوب مير طاوسي
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتCD
قیـمت