شماره‌ی ثبت1898137
نام سندادعاي آنتيگونه‌: خويشاوندي ميان زندگي و مرگ‌
مؤلفباتلر، جوديت‌
مترجمسليمي‌، مهدي‌، 1363- ، مترجم‌
موضوع اصلیهگل‌، گئورگ ويلهلم فريدريش‌، 1770 - 1831م‌
ناشرتهران‌: روزبهان‌
سال انتشار1388
وضعیت ظاهری160 ص‌
شابک78-964-8175-84-4
رده‌بندی کنگره1388، 4الف‌2ب‌/، 2948، B
رده‌بندی دیوئی13/292
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشتفمينيسم -- نگرش‌ها
قیـمت